Rzetelność i profesjonalizm

Kompleksowa pomoc prawna

Adwokat Dzierżoniów

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu czasu pracy adwokata.

Podstawą prawną wynagrodzenia za czynności adwokackie jest jednak rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszymi zmianami), które określa stawki minimalne wynagrodzenia w poszczególnych sprawach.